Okupacja Berlina

W miesiącach bezpośrednio po wojnie cywilne racje żywności, paliwa i lekarstw zostały obcięte do minimum, aby utrzymać liczące 2.000.000 sowieckie wojska okupacyjne. Głodowe racje mierzono w uncjach na dzień, jeśli w ogóle było co mierzyć, …

Upadek Berlina

„Cieszcie się wojną, póki można. Pokój będzie straszny”.
Berliński dowcip z okresu przed upadkiem miasta.

Jesienią 1944 roku było jasne dla wszystkich poza najbardziej fanatycznymi Nazistami, że koniec zbliża się szybkimi krokami. Mimo to Hitler nie chciał nawet słyszeć o …

Berlin – Druga wojna światowa

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA

Berlińczycy przyjęli wybuch Drugiej Wojny Światowej bez entuzjazmu, mimo niemieckich zwycięstw w Polsce. Według zamieszkałego tam wówczas amerykańskiego dziennikarza Williama Shirera na ulicach niewiele było oznak patriotycznego zapału i urażony w swej dumie Hitler anulował dalsze parady. …

Kryształowa noc i droga ku wojnie

KRYSZTAŁOWA NOC I DROGA KU WOJNIE

O ile pewne przesłanki do wyrobienia sobie opinii o brutalności Nazistów zaistniały już podczas Igrzysk Olimpijskich, to po „Kristallnacht” świat nie mógł już mieć wątpliwości co do skali przemocy. W nocy z 9 na …

Wpływ nazistów na Berlin

WPŁYW NAZISTÓW NA BERLIN

W Berlinie, tak jak w całej Rzeszy, nazistowska kontrola rozciągała się na wszystkie dziedziny życia — prasą i radiem rządził Gobbels, dzieci zapisywały się do nazistowskich organizacji młodzieżowych, a w każdej kamienicy był mianowany przez Nazistów …

Noc długich noży

NOC DŁUGICH NOŻY

W 1934 roku brutalność Nazistów była przez jakiś czas skierowana do wewnątrz. Pod Ernstem Rohmem SA rozrosła się do 500.000 ludzi, czyli więcej niż Reichswehra. SA czuło się oszukane w podziale łupów po zwycięstwie Hitlera i zaczęło …

Berlin – przejęcie władzy przez nazistów

Hitler udał się natychmiast do Kancelarii Rzeszy, by wystąpić po raz pierwszy publicznie jako Kanclerz. Ulice Berlina były pełne zwolenników Nazistów z pochodniami. a SA przemaszerowało tłumnie przez Regierungsviertel dla uczczenia zwycięstwa Dla berlińskich antynazistów koszmar senny przerodził się w …

Berlin – powstanie nazizmu

Gdy inflacja znalazła się pod kontrolą, w Niemczech nastąpił okres względnej stabilizacji politycznej. Wybory w 1924 roku wykazały zwiększone poparcie dla parti centrowo-prawicowych i republikańskich. Gdy zmarł Ebert (28 lutego 1925) i prezydenturę objął były zwierzchnik armii cesarskiej, Marszałek Polny …

BERLIN W LATACH DWUDZIESTYCH: OKRES WEIMARSKI

Historia Berlina w latach dwudziestych jest nierozerwalnie związana z historią Niemiec, która była w dużym stopniu narzucona przez mocarstwa alianckie. Niezadowolenie z twardych warunków Traktatu Wersalskiego doprowadziło do zamętu i fali politycznej przemocy: zamordowano między innymi Matthiasa Erzbergera. który stal …

Berlin – I wojna światowa i jej reperkusje

Wyścig zbrojeń i podwójne przymierza, które stopniowo spolaryzowały Europę w latach 90-tych ubiegłego wieku i pierwszej dekadzie XX stulecia wiodły nieubłaganie ku pierwszej wojnie światowej. Jej wybuch w 1914 roku został przyjęty z entuzjazmem przez ludność cywilną we wszystkich krajach …