Plánujte Germániu

Plánujte Germániu

Adolf Hitler, keď sa na históriu pozeráte všeobecne očami hľadača spoločných znakov najdôležitejších diktátorov, bol v tomto smere dosť pozoruhodný. V tomto ohľade sa ukazuje byť rozhodujúcim jeho tvorivý zmysel, który Adolf Hitler chciał

K zjednoteniu Berlína

Pol milióna Berlínčanov, ktorá sa zišla na Nový rok na oboch stranách Brandendurskej brány, mala privítať nielen Nový rok, ale tiež čoskoro príde nové Nemecko. „Šampanské, ohňostroj a Brandenburská brána” Tieto slová jedného z účastníkov „prom”, który przerodził się

Búranie Berlínskeho múru

Otvorenie hraničných priechodov v Berlínskom múre bolo oznámené takmer nezáväzne. Večer, Štvrtok 9 Novembra 1989 r. Povedal Schabowski na tlačovej konferencii, že občania východného Nemecka môžu opustiť krajinu na základe platných výstupných víz, które od zaraz miały być bez

Októbrová revolúcia – NRD

Morálka sa prudko zrútila v samotnej NDR. Tam. ktorí požiadali o povolenie na emigráciu a stále čakali na odpoveď, upadli do zúfalstva, tisíce ďalších, ktorí sa doteraz snažili uspokojiť s nejakým-ako-zvládnutím, zrazu začal uvažovať o emigrácii. W międzyczasie

ZAČIATOK KONCA: EXOD PO MAĎARSKU

Mimoriadne udalosti 1989 tento rok sa mohol stať vďaka reformám v inej východoeurópskej krajine. 2 V máji boli na príkaz maďarských orgánov odstránené spletence ostnatého drôtu z hranice s Rakúskom, čo spôsobilo porušenie železnej opony. Wydarzenie to na ekranach telewizorów

BERLIN Osemnásť rokov

BERLIN Osemnásť rokov

V priebehu 70. a začiatkom 80. rokov poskytovala štvorstranná dohoda a zmluvy medzi nemeckými štátmi pozadie vzťahov medzi západným a východným Berlínom.. Hlavným zdrojom nespokojnosti bolo nútené nahradenie západných značiek Ostmarkenom, której poziom władze NRD

Berlín – šesťdesiate roky

Berlín – šesťdesiate roky

Postupné uvoľňovanie politického napätia, čo sa stalo niekoľko rokov po postavení múra, čiastočne to bolo kvôli zlepšeniu vzťahov veľmocí, a predovšetkým na miestnej úrovni. Za burmistrza Wilii Brandta z SPD rozpoczęto rozmowy między Senatem Berlina Zachodniego

Stavba Berlínskeho múru

Stavba Berlínskeho múru

Ekonomické rozdiely medzi východným a západným Nemeckom (as nimi spojené časti Berlína) sa v 50. rokoch prehĺbil. Marshallov plán a západonemecké hlavné mesto zmenili Západný Berlín na honosné miesto kapitalizmu, natomiast NRD i Berlin Zachodni zdawały się stać

Narodili sa dvaja Nemci

Do šiestich mesiacov sa politické rozdelenie Nemecka formovalo vytvorením dvoch súperiacich štátov. Najskôr boli Briti spojení. okupačné zóny Francúzska a Ameriky do Nemeckej spolkovej republiky (Smieť 1949); Sovieti odpovedali formáciou 5 Októbra Nemeckej demokratickej republiky. Ponieważ Berlin